ØSTFOLD MØBELSNEKKERSKOLE

Gjennom skoleåret drar vi ut i skogen for å lære mer om virket vi bruker.

Blant annet planter elevene sitt eget tre.

[tab: Skoleåret 2014/2015]

Temadag skog fra skoleåret 2014/2015

[tab: Skoleåret 2013/2014]

Temadag skog fra skoleåret 2013/2014

[tab: Skoleåret 2012/2013]

Temadag skog fra skoleåret 2012/2013

[tab: Skoleåret 2010/2011]

Temadag skog fra skoleåret 2010/2011