Skogdag

Gjennom skoleåret drar vi ut i skogen for å lære mer om virket vi bruker.

Blant annet planter elevene sitt eget tre.

Skoleåret 2014/2015

Temadag skog fra skoleåret 2014/2015

Skoleåret 2013/2014

Temadag skog fra skoleåret 2013/2014

Skoleåret 2012/2013

Temadag skog fra skoleåret 2012/2013

Skoleåret 2010/2011

Temadag skog fra skoleåret 2010/2011