Studietilbud

Østfold Møbelsnekkerskole tilbyr vg1 & vg2 design og håndverk.  

 

Søknadsfrist for førsteopptak er 1. mars.

  • Skolen er et toårig vg1 -vg2 studie, godkjent i henhold til læreplaner knyttet til Kunnskapsløftet. 
  • Skolen tar hvert år opp 15 elever.
  • Det er rektor og styret som tar opp elever ved skolen, dette skjer på grunnlag av attester, vitnemål og personlige intervju iht. inntaksregler.
  • Søkere må ha fullført grunnskole.
  • Skolen er godkjent iht. nye læreplaner knyttet til Kunnskapsløftet.
  • Skolen følger samme skolerute som andre videregående skoler i Østfold.
  • Statens lånekasse gir lån til skolegangen.
  • Eleven beholder de ferdige arbeidene mot å betale for materialer som brukes.
  • Hybel må skaffes selv, skolen er behjelpelig med dette.