Skolepenger

Skolepenger betales inn 2. ganger i året.

 

Skolepenger: Kr: 19.500,-
Materialer/fellesutgifter: Kr: 2.500,-
I alt (fordelt på to innbetalinger): Kr: 23.000,-

 

Statens lånekasse yter lån til skolegangen.