Utdanningstilbud

Vg1 Håndverk, design og produktutvikling

Innhold:
Utdanningsløpet for Møbelsnekkeren er toårig hvor fordypningen finner opprinnelig sted på VG2 Trearbeid, men allerede på VG1 Håndverk, design og produktutvikling fokuserer vi på sluttkompetanse innen Møbelsnekkerfaget ved Møbelsnekkerskolen. Du lærer tradisjonelle håndverksteknikker, samt bruk og oppsett av håndverktøy. Opplæring og sertifisering av maskiner for møbelproduksjon. Frihåndstegning tegning og teknisk tegning, både analogt og på data. Stilhistorie med fokus på møbelhistorien. Materiallære hvor vi ser på tre-anatomien, gjenkjenning av treslag og deres bruksområde samt skogbruk fra planting, felling, sagbruk og tørking av møbelvirke. Undervisningen finner sted over flere arenaer gjennom skoleåret, ved skolens lokaler, ute i skogen, bedriftsbesøk, skolebesøk i inn og utland, museer og forskningsinstitusjoner.

Yrke:
En møbelsnekker velger og bearbeider materialer for å produsere møbler og innredninger på kravspesifikasjoner. Møbelsnekkeren er involvert i hele utviklingen av møbelet, hvor man må kunne visualisere løsningen for kunden via frihånds-/teknisk- og CAD tegninger. Videre må man kunne kalkulere materialforbruk, tid og pris og produsere møbler av høy kvalitet med både moderne og tradisjonelle håndverksteknikker. Man må mestre bruken og vedlikehold av håndverktøy og maskiner. Gjenkjenne, bearbeide og sammenføye ulike materialer, og overflatebehandle produktet i henhold til bruksform. En møbelsnekker samarbeider ofte med designer, arkitekter, møbeltapetserer og lakkerere.

Fagene/timetall/studie belastning:
Produktutvikling: 140t
Materialer og teknikk: 337t
Yrkesfaglig fordypning: 168t
Sum 645t.
Studiebelastning 66% (etter fratrekk av fellesfag; Norsk, matematikk etc.)

Inntakskrav:
Bestått grunnskole. Realkompetansevurdering for voksne søkere uten rett. Du bør trives i et praktisk estetisk fag, med høyt fokus på kvalitet og presisjon. Se inntaksreglement (lenke)

Klassen:
Det er plass til 15 elever på hvert utdanningsprogram. Vi har god erfaring med blanding av både unge og voksne elever, fra inn- og utland, fra alle mulige bakgrunner og fagfelt. Man møtes om en felles interesse for håndverket og utveksler gammel og ny kunnskap, som til sammen skaper et spennende skoleår hvor nye veier og vennskap dannes. Elevene kan om de ønsker, utvide deres tilgang på skolens lokaler og maskiner for private prosjekter, utover ordinær undervisningstid. Eksempelvis på kveldstid, undervisningsfrie dager, helger og ferier mot betaling. Kostnaden på 3000kr per skoleår i henhold til skoleruta. Dette vil tilsi ca.14kr per dag, hvilket går til dekning av ekstra kostnader tilknyttet husværekostnader og slitasje på maskiner og utstyr).

Kostnad:
Per skoleår: 26 000kr
Skolepenger betales september/januar.

Søknadsfrist/søknadskjema:
1.Mars. Søknad sendes inn via søknadsskjema på nettsiden.

Veien videre:
Ved fullført VG1 Håndverk, design og produktutvikling mottar elevene kompetansebevis og kan dermed søke seg videre til VG2 Trearbeid. En yrkesfaglig opplæring kan føre frem til yrkeskompetanse. Vanligvis to år i skole og to år i bedrift. Etter endt yrkesfaglig utdanning kan man starte i arbeid, eller gå videre utdannelse gjennom fagskole, høgskole eller universitet.

VG2 Trearbeid

Innhold:
På VG2 Trearbeid, bygger vi videre på de grunnleggende egenskapene ervervet på VG1 Håndverk, design og produktutvikling. Vi utforsker videre hvilke muligheter som ligger i faget, samtidig som tempoet og nivået økes. Oppgavene blir større, hvor planleggingsfasen med arbeidsplanlegging og kalkulasjon, samt evnen til å levere til frister settes i høysetet. Produktdesign, serieproduksjon, overflatebehandling, yrkesrettet praksis i valgfri møbelsnekkerbedrift og ikke minst utvikling av eget definert sittemøbel er en del av skolehverdagen.  På samme måte som på VG1 finner undervisningen sted over flere arenaer gjennom skoleåret, ved skolens lokaler, ute i skogen, bedriftsbesøk, skolebesøk i inn og utland, museer og forskningsinstitusjoner. 

Yrke:
En møbelsnekker velger og bearbeider materialer for å produsere møbler og innredninger på kravspesifikasjoner.
Møbelsnekkeren er involvert i hele utviklingen av møbelet, hvor man må kunne visualisere løsningen for kunden via frihånds-/teknisk- og CAD tegninger.

Videre må man kunne kalkulere materialforbruk, tid og pris og produsere møbler av høy kvalitet med både moderne og tradisjonelle håndverksteknikker.

Man må mestre bruken og vedlikehold av håndverktøy og maskiner. Gjenkjenne, bearbeide og sammenføye ulike materialer, og overflatebehandle produktet i henhold til bruksform. En møbelsnekker samarbeider ofte med designer, arkitekter, møbeltapetserer og lakkerere. 

Fagene/timetall/studie belastning:
Produksjon 197t
Materialkunnskap 140t
Arbeidsplanlegging og tegning 140t
Yrkesfaglig fordypning: 253t 

Sum 730t.
Studiebelastning 74% (etter fratrekk av fellesfag; Norsk, matematikk etc.) 

Inntakskrav: 
Bestått VG1Håndverk design og produktutvikling / VG1 Bygg og anleggsteknikk eller godkjenning av VG1 nivå gjennom en RKV 
Se inntakskrav (lenke)

Klassen: 
Det er plass til 15 elever på hvert utdanningsprogram.  

Vi har god erfaring med blanding av både unge og voksne elever, fra inn- og utland, fra alle mulige bakgrunner og fagfelt. Man møtes om en felles interesse for håndverket og utveksler gammel og ny kunnskap, skaper et spennende skoleår hvor nye veier og vennskap dannes. 
Elevene kan om de ønsker, utvide deres tilgang på skolens maskiner og lokaler for private prosjekter, utover ordinær undervisningstid som på kvelds tid, undervisningsfrie dager, helger og ferier mot betaling. Kostnaden på 3000kr per skoleår (hvilket tilsier ca.14kr per dag) går til dekning av ekstra kostnader tilknyttet husværekostnader og slitasje på maskiner og utstyr). 

Kostnad: 

Per skoleår: 28 000kr  
Skolepenger betales i september/januar.

Søknadsfrist/søknadskjema:
1.Mars.
Søknad sendes inn via søknadsskjema på nettsiden 

Veien videre/Yrke:
Ved fullført VG2 Trearbeid, mottar eleven kompetansebevis og kan med dette melde seg opp som lærling i to år ved en godkjent opplæringsbedrift, for deretter avlegge svenneprøve.