Edwin Haga Aastorp

Rektor
Faglærer VG1 og VG2
Kontakt Edwin

Underviser i:
Teknisk tegning, analogt og digitalt
Produksjon
Maskinlære
Verktøylære
Materialberegning og kalkulasjon

Utdannelse:
2008-2011 Faglærer i Design og Håndverk, fordypning i tre med metall, Høgskolen i Telemark
2011-2012 Faglærer i kroppsøving

Erfaring:
2012- Faglærer ved Møbelsnekkerskolen, rektor siden 2019
2013- Utøvende møbelsnekker i eget foretak

«Mitt mål er å gi eleven den plattformen de trenger for å tørre, prøve og feile i søken etter den tause kunnskapen»

Runar Eikås Nygård

Faglærer VG2
Kontakt Runar

Underviser i:
Bruk, vedlikehold og oppsett av tradisjonelle håndverktøy og snekkermaskiner
Sliping og bryning av håndverktøy
Håndhøvling, sikling og finpussing til høy standard av overflatefinish

Utdanning
2018-2019 Møbelsnekkerskolen

Erfaring
Lærling ved Sætervik Interiørsnekkeri AS i Bergen og Petter Southall, I Tre Furniture og Asaf Tolkovsky, Tolkovsky Design i Dorset England
Utøvende møbelsnekker i eget foretak.

«Jeg vil prøve å utfordre elevene til ikke alltid å ta den letteste veien når det kommer til konstruksjon av møbler, men prøve ulike avanserte teknikker som utfordrer og derved utvikler ens egne ferdigheter»

Svein Anders Tjernsbekk

Faglærer VG1
Kontakt Svein Anders

Underviser i:
Materiallære
Skog/naturforvaltning
Håndverksteknikker
Verktøylære
Stil og håndverkshistorie
Frihåndstegning
Design/produktutvikling

Utdanning:
Statens lærerhøyskole i forming i Blaker, med fokus på design og en årsenhet i metall.

Erfaring:
1998- Faglærer ved Møbelsnekkerskolen, og var rektor frem til 2019.
Utøvende kunstner gjennom egen produksjon og galleridrift
I ressursgruppa til Kunnskapsdepartementets stortingsmelding om videregående utdanning
Sakkyndig i Nokut for vurdering av utenlandske læreplaner opp mot norske

«Mitt mål er å bidra til utvikling av elevens ferdigheter i håndverket, gjennom å ha fokus på forvaltning av ressurser og stimulere til refleksjon rundt bærekraftige løsninger»

Maria Gutierrez Moreno

Faglærer VG1 og VG2
Kontakt Maria

Underviser i:
Produksjon og produktdesign.

Utdannelse:
Mesterbrev i møbelsnekkerfaget etter læretid i Ila sikrings og forvaringsanstalt
Holtet VGS, møbelsnekker
2018-2021 3- årig bachelor i yrkesfaglærerutdanning i Design og håndverk/medieproduksjon ved Oslomet Storbyuniversitetet

Erfaring
Veileder ved Oslomet Storbyuniversitetet, Institutt for produktdesign.
Utøvende møbelsnekker i eget foretak.

«Jeg ønsker å være en stillasbygger og å bidra til å løfte eleven opp til et nivå hvor de opplever mestring, utvikling og glede i sitt arbeid»