Rektor har ordet

Som du vil se av annen informasjon på våre sider er vi en liten skole. Dette gjør at hver elev er med på å prege skolehverdagen i mye større grad enn ved større skoler.

I de senere årene har vi hatt et miljø preget av voksne elever. Dette opplever vi som positivt i læremiljøet. Elevene har gjerne med seg mange erfaringer fra tidligere sammenhenger. Sammen med den faglige utviklingen skolen bidrar med, er summen av hva elevgruppen har med inn i skole- hverdagen, summen av hva den enkelte får ut av skoleåret.

Skolen har, i tillegg til fagstoff knyttet til læreplanen, også ønske om å bidra til utvikling i retning formgiving og produktdesign. Dette mye på grunnlag av at flere bruker skolen som en forskole til studier ved Kunst- og Håndverkskolen og innenfor form og produktdesign ved høyskolen i Akershus, hvor undertegnede forøvrig har utdannelse fra.

Ønsker du å vite mer om oss, er du hjertelig velkommen til å besøke oss eller ta kontakt på 

[intlink id=»1111″ type=»page»]telefon[/intlink] eller [intlink id=»1113″ type=»page»]e-post[/intlink]